1887

En rigere fremtid

13 konventioner om natur og kulturmiljø

image of En rigere fremtid

De nordiske lande har en lang tradition for at deltage i det internationale samarbejde om at bevare verdens natur- og kulturarv. I forbindelse med dette samarbejde er konventioner et vigtigt redskab. I hæftet præsenteres 13 af de mest betydningsfulde konventioner, som i forskelligt omfang berører de nordiske lande - og som de nordiske lande i mange tilfælde har været med til at udarbejde. Det drejer sig om: - Biodiversitetskonventionen, - CITES-konventionen, - Bonnkonventionen, - Hvalfangstkonventionen, - Helsingforskonventionen, - OSPAR-konventionen, - Verdensarvkonventionen, - Landskabskonventionen, - Granadakonventionen, - Maltakonventionen og - Århuskonventionen. Der gives en kortfattet beskrivelse af den historiske baggrund for konventionerne. Ligeledes gennemgås de vigtigste bestemmelser og deres betydning for de enkelte nordiske lande. Hæftet indeholder også en oversigt over, hvilke nordiske lande, der har tilsluttet sig de enkelte konventioner og hvor man kan få yderligere oplysninger. Målgruppen er politikere, embedsmænd, forvaltere, undervisere, interesseorganisationer og andre, der har interesse i natur- og kulturarv.

Danish

.

Hvalfangstkonventionen

I 1930’erne drev flere nationer en intensiv jagt på hvaler. Det førte til, at der var stor risiko for, at hvalerne ville blive udryddede. For at beskytte bestandene indgik Norge og England allerede i 1931 en aftale om at begrænse hvalfangsten. I 1937 kom flere lande med i aftalen, men den var ikke særlig effektiv, da der fortsat opstod nye hvalfangstnationer. Der var brug for nye reguleringer og det var baggrunden for, at 15 hvalfangstnationer i 1946 vedtog Hvalfangstkonventionen. I slutningen af 1970’erne og i begyndelsen af 1980’erne tiltrådte flere nye lande Hvalfangstkonventionen. De fleste nye medlemslande arbejdede hovedsageligt for helt at stoppe eller begrænse hvalfangsten væsentligt.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error