1887

En rigere fremtid

13 konventioner om natur og kulturmiljø

image of En rigere fremtid

De nordiske lande har en lang tradition for at deltage i det internationale samarbejde om at bevare verdens natur- og kulturarv. I forbindelse med dette samarbejde er konventioner et vigtigt redskab. I hæftet præsenteres 13 af de mest betydningsfulde konventioner, som i forskelligt omfang berører de nordiske lande - og som de nordiske lande i mange tilfælde har været med til at udarbejde. Det drejer sig om: - Biodiversitetskonventionen, - CITES-konventionen, - Bonnkonventionen, - Hvalfangstkonventionen, - Helsingforskonventionen, - OSPAR-konventionen, - Verdensarvkonventionen, - Landskabskonventionen, - Granadakonventionen, - Maltakonventionen og - Århuskonventionen. Der gives en kortfattet beskrivelse af den historiske baggrund for konventionerne. Ligeledes gennemgås de vigtigste bestemmelser og deres betydning for de enkelte nordiske lande. Hæftet indeholder også en oversigt over, hvilke nordiske lande, der har tilsluttet sig de enkelte konventioner og hvor man kan få yderligere oplysninger. Målgruppen er politikere, embedsmænd, forvaltere, undervisere, interesseorganisationer og andre, der har interesse i natur- og kulturarv.

Danish

.

Den europæiske landskabskonvention

Landskaber påvirker menneskets identitet og afspejler mangfoldigheden af en fælles kultur- og naturarv. Landskabet er et resultat af samspillet mellem naturens egne processer og/eller samspillet mellem natur og mennesker. Alle typer landskaber er vigtige for vores velfærd og trivsel

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error