1887

En nordisk idéportal för landsbygdsutveckling

image of En nordisk idéportal för landsbygdsutveckling

I Norden finns ett antal aktörer som arbetar med landsbygdsutveckling. Landsbygdsutvecklingen finansieras delvis av medel från EU:s strukturfonder och andra utvecklingsprogram samt av andra nationella och regionala medel. Idag finns ingen nordisk samordning av informationen om vilka projekt som pågår, vad de syftar till och deras resultat. Nordiska ministerrådet har identifierat ett behov av att kunna få en överblick av vilka landsbygdsprojekt som pågår, vilka huvudmännen för dessa är och möjliggöra en jämförelse mellan projekten, deras resultat och inriktning. Denna rapport beskriver det stora intresset för en gemensam nordisk portal och ger ett förslag på hur den tekniskt skulle kunna byggas upp och drivas. Utgångspunkten för förslaget är att existerande nationella projektdatabaser för landsbygdsutveckling i Norden på ett enkelt sätt skall göras sökbara via en gemensam webbportal, utan att orsaka stort extraarbete eller införande av komplicerade nya system.

Swedish

.

Övrigt

I ett projekt med flera aktörer är det viktigt att frågan om vem som ska äga och förvalta det färdiga projektresultatet klargörs. En juridisk huvudman för portalen måste utses. I dagsläget har inte frågan utretts om vem som är den som ska förvalta det färdiga projektresultatet, det vill säga agera som den interna mottagaren. Dessa roller (huvudman och intern mottagare) bör personifieras och namnges för att veta vem den fysiska personen och organisationen är som har ansvar för specifika funktioner. Här hänvisas än en gång till de kommande nationella nätverken för landsbygdsprogrammet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error