1887

En nordisk idéportal för landsbygdsutveckling

image of En nordisk idéportal för landsbygdsutveckling

I Norden finns ett antal aktörer som arbetar med landsbygdsutveckling. Landsbygdsutvecklingen finansieras delvis av medel från EU:s strukturfonder och andra utvecklingsprogram samt av andra nationella och regionala medel. Idag finns ingen nordisk samordning av informationen om vilka projekt som pågår, vad de syftar till och deras resultat. Nordiska ministerrådet har identifierat ett behov av att kunna få en överblick av vilka landsbygdsprojekt som pågår, vilka huvudmännen för dessa är och möjliggöra en jämförelse mellan projekten, deras resultat och inriktning. Denna rapport beskriver det stora intresset för en gemensam nordisk portal och ger ett förslag på hur den tekniskt skulle kunna byggas upp och drivas. Utgångspunkten för förslaget är att existerande nationella projektdatabaser för landsbygdsutveckling i Norden på ett enkelt sätt skall göras sökbara via en gemensam webbportal, utan att orsaka stort extraarbete eller införande av komplicerade nya system.

Swedish

.

Kommentarer från ett slutseminarie vid Karlstad universitet angående förstudiearbetet

Delar av detta arbete har utförts under en delkurs i magisterprogrammet för Industriell Projektledning vid Karlstads Universitet. Syftet med uppgiften var att arbeta fram en projektspecifikation. I samförstånd med kursansvarig har vi fått klartecken för att jobba med en del av förstudie istället för projektspecifikationen eftersom uppdraget var i denna fas.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error