EMS Light Nordic

Miljøledelse i SME i Norden

Denne rapport opsummerer resultaterne af projektet "Bæredygtig produktion i Norden", hvor et forenklet miljøledelseskoncept, EMS Light Nordic, er udviklet, testet og implementert på en række virksomheder i de nordiske småsamfund (Island, Færøerne og Åland). EMS Light Nordic er et vigtigt supplement til de øvrige nordiske EMS systemer samt ISO og EMAS systemerne og er attraktivt for de virksomheder som har brug for en enkel og grundlæggende model for at arbejede systematisk med miljøforhold og ikke vil gå efter en certificering. En væsentlig styrke ved EMS Light Nordic systemets er, at det tilbyder virksomhederne et enkelt værktøj til registrering af miljødata og miljømål og enkle skabeloner til de centrale miljøledelses procedurer. EMS Light Nordic er først og fremmest et brugbart værktøj til SME virksomheder. Disse kan få en række værdiskabende output ved implementering af EMS Light Nordic med et relativ lille tidsforbrug. EMS Light Nordic er en billig løsning som i flere tilfælde hurtigt tjener sig hjem på besparelser.

Danish