1887

Det nordiska skogsbruket

utmaningar i en framtid präglad av mer extremväder

image of Det nordiska skogsbruket

Det brann på många håll i Norden under 2018 och flera bränder var betydligt större än normalt. Bränderna krävde akuta åtgärder och testade både den nationella beredskapen och det internationella samarbetet. För att stå bättre rustade inför kommande extremväder och omfattande skogsbränder behöver samarbetena mellan de nordiska länderna intensifieras. Nordiska ministerrådet inrättade därför under hösten 2018 en arbetsgrupp för att systematisera de nordiska ländernas erfarenheter från bränderna samt för att föreslå samarbetsområden som kan bidra till ett mer motståndskraftigt nordiskt skogsbruk. Arbetsgruppen lägger fram åtta förslag till nordiska samarbetsområden. Förslagen inkluderar insatser på kort och lång sikt och berör både skogsnäringen och räddningstjänsten.

Swedish

.

Sammanfattning

Det brann på många håll i Norden under 2018 och flera bränder var betydligt större ännormalt. Sverige, Finland och Norge var de länder som drabbades hårdast. I Sverigepåverkades runt 23 000 hektar skog av bränderna, vilket är den största ytan sedanjämförbar statistik började sammanställas under 1990-talet. Brandrisken var extrem inästan hela Sverige, men fyra större bränder stod för runt 40 % av den brända skogsmarken.I Norge registrerades nästan dubbelt så många bränder som genomsnittet förde senaste fem åren, dock eldhärjades enbart 250 hektar skog. Finland drabbades avfler bränder i skog än genomsnittet under de senaste fem åren och runt 1 200 hektarskog brann. Bränderna i Norden krävde akuta åtgärder och testade både den nationellaberedskapen och det internationella samarbetet.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error