1887

Det nordiska skogsbruket

utmaningar i en framtid präglad av mer extremväder

image of Det nordiska skogsbruket

Det brann på många håll i Norden under 2018 och flera bränder var betydligt större än normalt. Bränderna krävde akuta åtgärder och testade både den nationella beredskapen och det internationella samarbetet. För att stå bättre rustade inför kommande extremväder och omfattande skogsbränder behöver samarbetena mellan de nordiska länderna intensifieras. Nordiska ministerrådet inrättade därför under hösten 2018 en arbetsgrupp för att systematisera de nordiska ländernas erfarenheter från bränderna samt för att föreslå samarbetsområden som kan bidra till ett mer motståndskraftigt nordiskt skogsbruk. Arbetsgruppen lägger fram åtta förslag till nordiska samarbetsområden. Förslagen inkluderar insatser på kort och lång sikt och berör både skogsnäringen och räddningstjänsten.

Swedish

.

Förord

Stora delar av Norden upplevde en extrem sommar 2018. Värmen och torkan orsakadeallvarliga skogsbränder på många håll och omfattande insatser gjordes för att bekämpaelden. Våren 2019 blev torrare än i fjol på många håll och flera tidiga skogsbränder visadepå ämnets aktualitet. Sommaren 2019 har inte inneburit samma extrema situationäven om det lokalt har varit och är fortsättningsvis extremt torrt i skog och mark medstor risk för brand. Samtidigt ses redan effekterna av de initiativ som pågått för att ökaberedskapen vid brand, till exempel genom snabbare och mer kraftfulla insatser.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error