1887

Demokratia ja ilmastotoimet Pohjoismaissa

– Yhteinen Suunta, Erilaiset Kysymykset

image of Demokratia ja ilmastotoimet Pohjoismaissa

Available online: https://pub.norden.org/nord2020-034/ Abstract [fi]: 5 000 vastaajaa Pohjoismaissa osallistui kattavaan kyselytutkimukseen pohjoismaisesta yhteistyöstä, ilmastosta ja demokraattisesta osallisuudesta. Tulosten mukaan Pohjolan asukkaat ovat huolissaan kehityksestä ja pitävät ilmastoa ja ympäristöä Pohjoismaiden tärkeimpänä yhteistyöalueena. Heillä on myös hyvin monenlaisia mielipiteitä siitä, mitkä ovat parhaita toimenpiteitä ja miten hyvin he uskovat poliitikkojen ratkaisevan ilmastokriisin. Raportissa tuodaan esiin ne haasteet ja mahdollisuudet, joihin pohjoismaiset demokratiat törmäävät tehdessään työtä ilmaston ja ympäristön tulevaisuuden puolesta.

Finnish Norwegian, English, Icelandic

.

Päätelmät ja pohdinnat

Tutkimuksessa on haluttu selvittää Pohjoismaiden asukkaiden asenteita ilmastoon ja demokraattiseen osallisuuteen haastattelemalla lähes 5 000:ta pohjoismaalaista. Olemme halunneet erityisesti selvittää nuorten mielipiteitä, ja ikäryhmä 16–25-vuotiaat on sen vuoksi otannassa yliedustettuna. Nuorten osuutta on kuitenkin painotettu siten, että se vastaa suhteellisesti kunkin maan väestönosuutta.

Finnish Norwegian, English, Icelandic

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error