1887

Demokrati og klimaengasjement i Norden

Felles retning, ulike løsninger

image of Demokrati og klimaengasjement i Norden

Available online: https://pub.norden.org/nord2020-032/ Abstract [no]: Denne rapporten er basert på en undersøkelse som omfatter nærmere 5000 personer i hele Norden og utgjør et innspill til hvordan særlig klimaspørsmålet oppfattes av nordboerne. Synes på klimaspørsmålet settes også inn i et større perspektiv, som den generelle tilliten til det politiske systemet og til at politikerne vil klare å gjennomføre nødvendige tiltak. Undersøkelsen viser at Norden står samlet om klimaspørsmålet. Uansett kjønn, alder, utdanning eller geografisk bosted er det en bekymring for klimaendringene og befolkningen anser at klima og miljø er det viktigste de Nordiske landene bør samarbeide om.

Norwegian Finnish, English, Icelandic

.

Konklusjon og reflekterende perspektiv

I denne undersøkelsen har i underkant av 5000 personer i Norden blitt intervjuet for å undersøke nordboernes holdninger til klima og demokratisk engasjement. Vi har vært spesielt interessert i å fange opp de unges synspunkter, og aldersgruppen 16–25 år er derfor overrepresentert. Ungdommene er vektet slik at de proporsjonalt tilsvarer befolkningsandelen i hvert land.

Norwegian Icelandic, English, Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error