1887

Demokrati og klimaengasjement i Norden

Felles retning, ulike løsninger

image of Demokrati og klimaengasjement i Norden

Available online: https://pub.norden.org/nord2020-032/ Abstract [no]: Denne rapporten er basert på en undersøkelse som omfatter nærmere 5000 personer i hele Norden og utgjør et innspill til hvordan særlig klimaspørsmålet oppfattes av nordboerne. Synes på klimaspørsmålet settes også inn i et større perspektiv, som den generelle tilliten til det politiske systemet og til at politikerne vil klare å gjennomføre nødvendige tiltak. Undersøkelsen viser at Norden står samlet om klimaspørsmålet. Uansett kjønn, alder, utdanning eller geografisk bosted er det en bekymring for klimaendringene og befolkningen anser at klima og miljø er det viktigste de Nordiske landene bør samarbeide om.

Norwegian Finnish, English, Icelandic

.

Den nordiske befolkningens holdninger til klima og miljø

Klimaspørsmålet har de siste årene seilt høyt opp på den politiske dagsorden. Samtidig er det delte meninger i Norden om hvordan klimaendringene bør håndteres. Noen av undersøkelsens overordnede spørsmål berører nettopp dette.

Norwegian Icelandic, Finnish, English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error