1887

Classification and Labelling of Construction Products

Nordic CLP Project 2016–2017

image of Classification and Labelling of Construction Products

The chemical authorities in the Nordic countries(Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) have participated in this enforcement project focusing on inspecting classification and labelling of construction products according to the CLP (Classification Labelling and Packaging) regulation. The safety data sheets were also inspected according to annex II of the REACH regulation.

English

.

Yhteenveto

Kaikki Pohjoismaat osallistuivat seosten luokituksiin ja varoitusmerkintöihin kohdistuvaan valvontaprojektiin. Myös käyttöturvallisuustiedotteita valvottiin ja tarkastettiin, että ilmoitetut tiedot vastasivat tarkastettujen kemikaalien merkintöjä sekä REACH-asetuksen liitteen II vaatimuksia.

Finnish Icelandic, Swedish, English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error