1887

Classification and Labelling of Construction Products

Nordic CLP Project 2016–2017

image of Classification and Labelling of Construction Products

The chemical authorities in the Nordic countries(Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) have participated in this enforcement project focusing on inspecting classification and labelling of construction products according to the CLP (Classification Labelling and Packaging) regulation. The safety data sheets were also inspected according to annex II of the REACH regulation.

English

.

Sammanfattning

I detta tillsynsprojekt, som fokuserat på att kontrollera klassificering och märkning av farliga blandningar, har alla nordiska länder medverkat. Även säkerhetsdatablad har kontrollerats i många fall för att se om informationen i dem stämde överens med märkningen av produkten och om bladen uppfyllde kraven i bilaga II i Reach-förordningen.

Swedish Finnish, English, Icelandic

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error