1887

Carbon leakage from a Nordic perspective

image of Carbon leakage from a Nordic perspective

Prissætning af CO2 anses generelt for at være et særdeles effektivt værktøj med henblik på at reducere CO2-udslippet. At prissætte CO2 skaber incitament for brugere og producenter af fossile brændsler til at reducere forbruget og udvikle produkter og processer med et lavt CO2-udslip. Høje klimapolitiske ambitioner kan dog medføre CO2-lækage, hvilket betyder at en unilateral eller regional klimapolitik tilskynder virksomheder til at flytte deres investeringer og produktionsanlæg, og dermed CO2-udslippet, til tredjelande. Rapporten er udarbejdet af Copenhagen Economics på opdrag af Nordisk Ministerråd med henblik på at give et overblik over de industrier som risikerer CO2-lækage i de nordiske lande, og at vurdere det forventede omfang af CO2-lækagen som følge af den unilaterale klimapolitik i de nordiske lande. I rapporten gives også en vurdering af de eksisterende politiske muligheder som kan reducere risikoen for CO2-lækage, såsom fritagelse for energiskat og fritagelse for kvoteforpligtelser i forbindelse med grønne certifikater. I rapporten identificeres de primære årsager til CO2-lækage, herunder energiintensitet, produktdifferentiering, transportudgifter og kapitalintensitet. Analysen viser at virksomheder som eksempelvis producerer papir og cellulosemasse, jern og stål, aluminium, cement, lægemidler, kemikalier og gødning, har den største risiko for CO2-lækage inden for den nordiske produktionssektor.

English

.

Estimating carbon leakage

In this chapter we summarise some findings in the literature on carbon leakage. Particularly we underline that leakage estimates tend to vary across both different assumptions and more underlying methodological approaches. We also run our own illustratory model simulation using a linearised partial equilibrium model, and estimate the leakage rate to be at or above 100 percent for the Nordic industries at the highest risk of carbon leakage. A key explanation of this result is that the Nordic countries have a very low rate of carbon input in electricity production and a high level of energy efficiency in manufacturing firms’ production as well as high conversion rate in fossil fuel based power plants.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error