1887

Bynært Friluftsliv i Norden

Friluftsliv i byen – værdier i hverdagen.

image of Bynært Friluftsliv i Norden

Konferencen Bynært Friluftsliv i Norden blev holdt i Odense den 26.-28. august 2005. Det daglige friluftsliv har en fortsat stigende betydning. Samtidig lever størstedelen af de nordiske befolkninger i større byer, og de grønne områder i og nær byerne er derfor af stor betydning som arena for hverdagens friluftsliv. Som et konkret resultat af konferencen blev Odense Deklarationen underskrevet af forskere, parkforvalter-organisationer og frilufts-paraplyorganisationer fra hver af de fem nordiske lande. Odense Deklarationen er et signal til Nordens politikere på alle niveauer, om at der er et ønske om og behov for samarbejde omkring en lang række områder inden for planlægning, sundhed og formidling samt tilgængelighed. Odense Deklarationen findes på engelsk, dansk, svensk og finsk via Friluftsrådets hjemmeside www.friluftsraadet.dk. Rapporten indeholder resuméer af oplæg fra konferencen, af hvilke flere kun blev præsenteret på powerpoint og ikke findes i nedfældet manuskript. Der er desuden nogle få journalistiske artikler fra konferencen samt artikler, som er udsendt før og efter konferencen.

Danish

.

Fælles om hverdagens friluftsliv

Friluftsliv er sundt og giver os livskraft og glæde. Det daglige friluftsliv er dét, der giver overskud og styrke. Særlige oplevelser i ferien eller på en planlagt tur langt fra hjemmet kan være et ekstra krydderi – eller det kan være perlerne på en snor. Men snoren, det der binder sammen, det er hverdagens friluftsliv. Det er for alle os en fælles udfordring og en fælles interesse, at snoren er tæt og slidstærk.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error