1887

Bynært Friluftsliv i Norden

Friluftsliv i byen – værdier i hverdagen.

image of Bynært Friluftsliv i Norden

Konferencen Bynært Friluftsliv i Norden blev holdt i Odense den 26.-28. august 2005. Det daglige friluftsliv har en fortsat stigende betydning. Samtidig lever størstedelen af de nordiske befolkninger i større byer, og de grønne områder i og nær byerne er derfor af stor betydning som arena for hverdagens friluftsliv. Som et konkret resultat af konferencen blev Odense Deklarationen underskrevet af forskere, parkforvalter-organisationer og frilufts-paraplyorganisationer fra hver af de fem nordiske lande. Odense Deklarationen er et signal til Nordens politikere på alle niveauer, om at der er et ønske om og behov for samarbejde omkring en lang række områder inden for planlægning, sundhed og formidling samt tilgængelighed. Odense Deklarationen findes på engelsk, dansk, svensk og finsk via Friluftsrådets hjemmeside www.friluftsraadet.dk. Rapporten indeholder resuméer af oplæg fra konferencen, af hvilke flere kun blev præsenteret på powerpoint og ikke findes i nedfældet manuskript. Der er desuden nogle få journalistiske artikler fra konferencen samt artikler, som er udsendt før og efter konferencen.

Danish

.

Den vardagliga arenan för friluftsliv

Hur kan vi se på det tätortsnära friluftslivet i vår tid? Här vill jag sätta in det och behovet av tätortsnära mark och planering för friluftsliv i ett större sammanhang av samhällets och samhällsplaneringens roll i förhållande till fysisk aktivitet inom befolkningen i vår tid. För att mer specifikt belysa grönområdens roll i detta sammanhang ger jag bilder från svenska studier.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error