1887

Bjartari framtíð

image of Bjartari framtíð

Norðurlöndin hafa lengi verið þátttakendur í alþjóðlegu samstarfi sem miðar að því að vernda náttúru- og menningararfleifð heimsins. Í þessu samstarfi eru samningar mikilvæg tæki. Í þessum bæklingi eru kynntir 13 mikilvægustu samningarnir, en þeir snerta Norðurlöndin mismikið og sum þeirra hafa komið að því að semja þá og koma þeim á fót. Samningarnir eru: - Samningurinn um líffræðilega fjölbreytni - CITES-samningurinn, - Ramsar-samningurinn, - Bernarsamningurinn, - Bonn-samningurinn, - Hvalveiðisamningurinn, - Helsingfors-samningurinn, - OSPAR-samningurinn, - Samningurinn um heimsminjar, - Evrópski landslagssamningurinn, - Granada-samningurinn, - Möltusamningurinn og - Árósasamningurinn. Sögulegur bakgrunnur samninganna er rakinn stuttlega. Þá eru mikilvægustu ákvæði hvers samnings nefnd og mikilvægi þeirra fyrir Norðurlöndin skýrð. Í bæklingnum er einnig að finna yfirlit yfir það hver Norðurlandanna hafa gerst aðilar að einstökum samningum og hvar finna megi frekari upplýsingar. Markhópurinn er stjórnmálamenn, embættismenn, stjórnendur, kennarar, stofnanir, sem hagsmuna eiga að gæta, og aðrir sem hafa áhuga á náttúru- og menningararfleifð.

Icelandic

.

CITES-samningurinn

Veiðar villtra dýra í náttúrunni í þeim tilgangi að halda þeim föngnum eða nýta afurðir af þeim er talin ein af ástæðunum fyrir því að margar tegundir eru nú í útrýmingarhættu. Á sama hátt er mörgum tegundum plantna stefnt í hættu vegna þess að þær eru grafnar upp eða felldar. Víðtæk, alþjóðleg viðskipti eiga sér stað með margar af þessum tegundum, sem eru í hættu, og þau urðu til þess að CITES-samningurinn var samþykktur árið 1873 (Washington-samningurinn).

Icelandic

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error