1887

Betydningen for Norden av 2 grader global oppvarming

Vurdering av sårbarhet og effekter av klimaendringer.

image of Betydningen for Norden av 2 grader global oppvarming

Denne rapport gir en helhetlig vurdering av, hva klimaendringer som følger av en global oppvarming på +2 grader i år 2100 vil bety for Norden. Studiet er gennemført af Cicero og COWI for Klimagruppen under Nordisk Ministerråd. Der foreligger et betydelig antall analyser av forventede effekter av fremtidige klimaendringer i Norden. Imidlertid vedrører de fleste av disse analysene effekter av og tilpasning til klimaendringer, der bygger på scenarier, som forutser større klimaendringer og høyere temperaturstigninger. Den globale temperaturstigning på +2 grader, er et gjennomsnittstall, der dekker over regionale variasjoner. For Norden innebærer dette typisk at temperaturendringene forventes å bli høyere, jo lengre nordpå man beveger seg. Rapporten belyser sårbarhet og effekter for havnivå, landbruk, skogbruk, fiske, energi- og kraftproduksjon, energietterspørsel, bygg og anlegg, transport, turisme, naturulykker, urfolk, helse og biologisk mangefold.

Norwegian

.

Landbruk

De viktigste jordbruksområdene i Norden finnes i Danmark, i sørlige og sentrale Sverige og sydvest i Finland. I Danmark og Finland brukes mer enn halvparten av den dyrka jorda til kornproduksjon, i Danmark 65 % og i Finland 52 %. I Sverige blir 38 % av den dyrka jorda brukt til kornproduksjon. I de andre nordiske landene dominerer produksjon av høy/hø og fôr/foder. Hvete og bygg er hovedplantene i alle de nordiske landene unntatt på Island. På Åland, i Norge og i Sverige er havre også en viktig sort. Landbruket på Island er dominert av husdyrproduksjon. Tabell 4.1 viser arealbruken i landbruket i de nordiske landene for 2005.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error