1887

Betydningen for Norden av 2 grader global oppvarming

Vurdering av sårbarhet og effekter av klimaendringer.

image of Betydningen for Norden av 2 grader global oppvarming

Denne rapport gir en helhetlig vurdering av, hva klimaendringer som følger av en global oppvarming på +2 grader i år 2100 vil bety for Norden. Studiet er gennemført af Cicero og COWI for Klimagruppen under Nordisk Ministerråd. Der foreligger et betydelig antall analyser av forventede effekter av fremtidige klimaendringer i Norden. Imidlertid vedrører de fleste av disse analysene effekter av og tilpasning til klimaendringer, der bygger på scenarier, som forutser større klimaendringer og høyere temperaturstigninger. Den globale temperaturstigning på +2 grader, er et gjennomsnittstall, der dekker over regionale variasjoner. For Norden innebærer dette typisk at temperaturendringene forventes å bli høyere, jo lengre nordpå man beveger seg. Rapporten belyser sårbarhet og effekter for havnivå, landbruk, skogbruk, fiske, energi- og kraftproduksjon, energietterspørsel, bygg og anlegg, transport, turisme, naturulykker, urfolk, helse og biologisk mangefold.

Norwegian

.

Energietterspørsel

Mange studerer hvordan energibruken i den moderne tid påvirker klimaet, mens klimaendringenes effekt på energiforbruk er mindre undersøkt (Mansur m. fl. 2005). Etterspørselen etter energi varierer med daglige temperatursvingninger. Økende temperatur kan føre økt energibehov til avkjøling, og mindre energi til oppvarming. Energibehovet vil avhenge av klimaendringenes variasjon over årstidene og døgnet. Blir det varmere i fyringssesongen gir det seg direkte utslag i lavere energibruk, mens økning dagtemperaturen trekker i retning av å øke behovet for avkjøling. Disse endringene i energietterspørsel er forventet å være størst i husholdningssektoren og servicesektoren.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error