1887

Bedste tilgængelige teknik (BAT) for mindre bryggerier i de nordiske lande

image of Bedste tilgængelige teknik (BAT) for mindre bryggerier i de nordiske lande

Rapporten beskriver data og informationer om de løsninger og teknikker (BAT), som udgør de bedste til at opnå det mindst mulige ressourceforbrug og mindst mulige miljøpåvirkning for mindre bryggerier. Beskrivelserne omfatter de mest gængse løsninger og teknikker, som de i dag findes anvendt på bryggerier i de nordiske lande. Antallet af mindre bryggerier i de nordiske lande er opgjort til 180-185. Mindre bryggerier har en produktionskapacitet på under 300 tons per dag eller svarende til under 1,1 millioner hl/år. Mindre bryggerier består af bryggerier tilhørende gruppen af mellemstore, små og mikrobryggerier. For at lette overvejelserne om at anvende de anbefalede BAT er der udarbejdet en tjekliste, som kan anvendes som et værktøj til at tjekke og overveje BAT mulighederne til at forbedre ressourceudnyttelsen og reducere miljøpåvirkningen. Tjeklisten findes som bilag til rapporten.

Danish

.

Sammenfatning

Bryggeribranchen omfatter bryggerier, malterier og mineralvandsfabrikker selv om fællesbetegnelsen bryggerier ofte anvendes som en fællesbetegnelse. Bryggeribranchen opdeles i henholdsvis større bryggerier, som er omfattet af EU’s IPPC Direktiv og i mindre bryggerier. Formålet med denne rapport er at beskrive BAT for mindre bryggerier i de nordiske lande. Med mindre bryggerier forstår mellemstore, små og mikrobryggerier.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error