1887

Bedste tilgængelige teknik (BAT) for mindre bryggerier i de nordiske lande

image of Bedste tilgængelige teknik (BAT) for mindre bryggerier i de nordiske lande

Rapporten beskriver data og informationer om de løsninger og teknikker (BAT), som udgør de bedste til at opnå det mindst mulige ressourceforbrug og mindst mulige miljøpåvirkning for mindre bryggerier. Beskrivelserne omfatter de mest gængse løsninger og teknikker, som de i dag findes anvendt på bryggerier i de nordiske lande. Antallet af mindre bryggerier i de nordiske lande er opgjort til 180-185. Mindre bryggerier har en produktionskapacitet på under 300 tons per dag eller svarende til under 1,1 millioner hl/år. Mindre bryggerier består af bryggerier tilhørende gruppen af mellemstore, små og mikrobryggerier. For at lette overvejelserne om at anvende de anbefalede BAT er der udarbejdet en tjekliste, som kan anvendes som et værktøj til at tjekke og overveje BAT mulighederne til at forbedre ressourceudnyttelsen og reducere miljøpåvirkningen. Tjeklisten findes som bilag til rapporten.

Danish

.

BAT på mindre bryggerier

I dette afsnit beskrives mulige BAT for de 3 størrelser af bryggerier. Løsninger, som vil være velegnet for et mellemstort bryggeri vil ikke nødvendigvis være en praktisk eller økonomisk mulig løsning på et mikrobryggeri og omvendt.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error