1887

BAT for lugtreduktion inden for levnedsmiddel- og fodervirksomheder

image of BAT for lugtreduktion inden for levnedsmiddel- og fodervirksomheder

Der er i Norden forskellige retningslinjer for hvilke lugtniveauer, der bør være omgivelserne af virksomhederne. Generelt er der ingen krav til etablering af lugtreduktionsanlæg, hvis niveauet kan opnås gennem fortynding via skorstene. Hvor skorstensløsning ikke er tilstrækkelig eller lokale forhold sætter grænser for højden kan det dog være nødvendigt med etablering af lugtreducerende anlæg.

I rapporten er resultaterne af disse overvejelse for nogle brancher i Norden beskrevet. FORCE Technology og Molab AS har udarbejdet denne rapport, som beskriver de teknologier til lugtreduktion, som benyttes inden for nogle brancher i Norden.

Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråds arbejdsgrupppe for Holdbar Konsumtion og Produktion (HKP), vis undergruppe for BAT spørgsmål har styret projektet.

Danish

.

Indledning

I et samfund, hvor industri og landbrug ligger på beboelse og rekreative områder, er lugt blevet en væsentlig miljøparameter. I nogle lande har mange virksomheder derfor en granseværdi for lugt i deres miljøgod-kendelse og udledningstilladelser, som angiver, hvor meget den enkelt virksomhed må påvirke sine naboer med lugt. I andre lande er der i stedet nogle kvalitative beskrivelser af, at generende lugt ikke må forekomme. Under alle omstændigheder er der i mange virksomheder behov for at vide noget om, hvordan man kan bekæmpe eventuelle lugtende afkast og deraf følgende lugtgener i omgivelserne.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error