1887

BAT for lugtreduktion inden for levnedsmiddel- og fodervirksomheder

image of BAT for lugtreduktion inden for levnedsmiddel- og fodervirksomheder

Der er i Norden forskellige retningslinjer for hvilke lugtniveauer, der bør være omgivelserne af virksomhederne. Generelt er der ingen krav til etablering af lugtreduktionsanlæg, hvis niveauet kan opnås gennem fortynding via skorstene. Hvor skorstensløsning ikke er tilstrækkelig eller lokale forhold sætter grænser for højden kan det dog være nødvendigt med etablering af lugtreducerende anlæg.

I rapporten er resultaterne af disse overvejelse for nogle brancher i Norden beskrevet. FORCE Technology og Molab AS har udarbejdet denne rapport, som beskriver de teknologier til lugtreduktion, som benyttes inden for nogle brancher i Norden.

Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråds arbejdsgrupppe for Holdbar Konsumtion og Produktion (HKP), vis undergruppe for BAT spørgsmål har styret projektet.

Danish

.

Forord

FORCE Technology og Molab AS har på opdrag af Nordisk Ministerråd udarbejdet denne rapport, som beskriver de teknologier til lugtreduktion, som benyttes inden for nogle brancher i Norden.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error