1887

Att skingra myter om hållbar konsumtion för att förbättra nordiskt beslutsfattande

image of Att skingra myter om hållbar konsumtion för att förbättra nordiskt beslutsfattande

Trots 20 års politikutveckling för hållbar konsumtion (UNCED 1992), fortsätter den materiella konsumtionen och miljöpåverkan att öka i Norden och Europa. Det är orealistiskt att förvänta sig att ett hållbart samhälle ska komma till stånd utifrån nuvarande politiska strategier. De förändringar som ska till är betydande och forskningen som använts för denna studie visar att beslutsfattarna har en uppsjö av möjligheter att skapa positiva förändringar. Målet med denna studie är att skingra myter som motarbetar hållbarhet genom att lägga fram kunskap om konsumentbeteende för att främja effektiv policy i Norden. Denna studie använder sig av kunskapsförmedlingskonceptet som utgångspunkt. Forskningsresultaten har strukurererats kring konsumentbeteende och hållbar konsumtion med målet att undanröja myter och göra bevisen mer åtkomliga för vår publik. Varje avsnitt belyser och kommunicerar forskningens politiska betydelse med utgångspunkt från flera olika ämnesområden. I stället för att sprida resultaten som ett fullbordat faktum i slutet av projektet, används studien som en språngbräda för dialog med beslutsfattare och andra intressenter genom intervjuer, fokusgrupper och webbseminarier.

Swedish English

.

Metodik

En litteraturstudie innefattade en metaanalys av den befintliga kunskapen om missuppfattningar relaterade till konsumentbeteende och strategier för att främja hållbar konsumtion. Studien analyserade specifikt varje myt enligt: 1) dess ursprung; 2) konsekvenserna för samhället, konsumtionsmönster och -nivåer, aktörer och politiska åtgärder; 3) argument, belägg och uppgifter som skingrar varje myt; och 4) konsekvenser för nuvarande och framtida politiska strategier.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error