1887

Att skingra myter om hållbar konsumtion för att förbättra nordiskt beslutsfattande

image of Att skingra myter om hållbar konsumtion för att förbättra nordiskt beslutsfattande

Trots 20 års politikutveckling för hållbar konsumtion (UNCED 1992), fortsätter den materiella konsumtionen och miljöpåverkan att öka i Norden och Europa. Det är orealistiskt att förvänta sig att ett hållbart samhälle ska komma till stånd utifrån nuvarande politiska strategier. De förändringar som ska till är betydande och forskningen som använts för denna studie visar att beslutsfattarna har en uppsjö av möjligheter att skapa positiva förändringar. Målet med denna studie är att skingra myter som motarbetar hållbarhet genom att lägga fram kunskap om konsumentbeteende för att främja effektiv policy i Norden. Denna studie använder sig av kunskapsförmedlingskonceptet som utgångspunkt. Forskningsresultaten har strukurererats kring konsumentbeteende och hållbar konsumtion med målet att undanröja myter och göra bevisen mer åtkomliga för vår publik. Varje avsnitt belyser och kommunicerar forskningens politiska betydelse med utgångspunkt från flera olika ämnesområden. I stället för att sprida resultaten som ett fullbordat faktum i slutet av projektet, används studien som en språngbräda för dialog med beslutsfattare och andra intressenter genom intervjuer, fokusgrupper och webbseminarier.

Swedish English

.

Hinder för genomförande: kultur, infrastruktur och politik

Det finns en stark tro i vårt samhälle att innehav av mer pengar och ägande av fler saker ger oss mer lycka och välbefinnande. Alternativ till detta, till exempel dela resurser istället för att äga dem, eller förenkla vår livsstil genom att välja att ha mindre pengar men mer fritid, ses därför som en uppoffring. Marknadsföringsvisdom säger oss att “man inte kan sälja uppoffring” – och således fruktar beslutsfattare att stöta bort medborgarna med politik som tar itu med konsumtionsmönster och -nivåer. Men hållbarhetsarbete och alternativa rörelser på samhällsnivå ger inspiration till att omdefiniera det “goda livet” till att inkludera välbefinnande, samhällsengagemang, rättvisa, jämlikhet och hållbar utveckling.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error