1887

Analysis of Nordic Regulatory Framework and its Effect on Waste Prevention and Recycling in the Region

image of Analysis of Nordic Regulatory Framework and its Effect on Waste Prevention and Recycling in the Region

At an important time in Nordic Waste Policy, as the 2018 Circular Economy Package makes significant updates to key European Union directives, this work looks back at the Nordic regulatory framework for waste from the 1970s and its effect upon waste prevention and recycling. At an important time in Nordic Waste Policy, as the 2018 Circular Economy Package makes significant updates to key European Union directives, this work looks back at the Nordic regulatory framework for waste from the 1970s and its effect upon waste prevention and recycling.

English

.

Sammanfattning

Den norra delen av Europa har ett av de mest utvecklade avfallshanteringssystemen i Europa där Danmark, Norge, Sverige och Finland får anses vara världsledande i avfalloch resurshanteringsindustrin. Även om mycket återstår för att utveckla avancerade avfallshanteringssystem på Grönland, Island, Färöarna och Åland, får regionen i sin helhet anses vara i framkant med att ta itu med de miljömässiga, sociala och ekonomiska frågorna. Det finns problem mellan den befintliga infrastrukturen för avfall och den infrastruktur som krävs för att uppfylla och hantera de återvinningsmål som anges i de nationella avfallsstrategier (och EU:s avfallsmål). Nationerna har lite olika utmaningar för att kunna leverera ett effektivt avfallshanteringssystem för landsbygden och som är anpassade för extrema vinterförhållanden.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error