1887

Afsætning af etiske/miljøtilpassede produkter i nordisk detailhandel

Eksempler på best practice

image of Afsætning af etiske/miljøtilpassede produkter i nordisk detailhandel

Som bindeleddet mellem producenter og forbrugere har detailhandelens holdninger, prioriteringer og indsats betydning for markedsføring og salg af miljøtilpassede/ etiske produkter. Rapporten indeholder eksempler på best practices for afsætning af miljøtilpassede og etiske pro-dukter i detailhandelen i Norden. Økologi, fairtrade, sundhed, klimaforandringer og andre miljørelaterede aspekter er kommet højt på dagsordenen de senere år. I detailhandelen ses et stigende antal mærker, som er med til at vejlede forbrugerne og synlig-gøre hvilke produkter, som ud fra en miljømæssig og/eller etisk vinkel er gode valg. Forbrugernes kendskab til og interesse for de forskellige mærker er stigende, og ganske mange undersøgelser har vist, at forbrugerne ønsker de miljøtilpassede og etiske produkter, og at mange er villige til at betale mere for dem. I praksis viser det sig imidlertid, at når forbrugerne vælger varer på hylderne, er der langt fra de gode intentioner til reel handling - omsætningen af de miljøtilpassede og etiske varer er stigende, men den udgør stadig få procent af den samlede omsætning i detailhandelen. Imidlertid ER salget af disse varer stigende - der bliver solgt stadig flere forskellige produkter i miljøtilpassede/ etiske varianter, lige som der bliver solgt mere inden for de enkelte produktkategorier, og der bliver udviklet varer, som kun findes i fx en økologisk udgave.

Danish

.

Spørgeguide til interview og besøg i butikker

Interviewet med den butiksansvarlige har til formål at kortlægge dels holdninger til og prioritering af de miljøtilpassede/etiske varer dels den konkrete indsats i butikken. Nogle af spørgsmålene er de samme som dem, vi stiller til den centrale person, men hvor vi ser det fra butikkens vinkel.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error