1887

Nordic Test and Demonstration Facilities

A Mapping of Test and Demonstration Facilities in the Nordic Region

image of Nordic Test and Demonstration Facilities

In the Nordic countries, manufacturing plays a vital socio-economic role by contributing to employment and the economy at large. The key prerequisites are a high productivity and a strong competitive edge. One of the ways to obtain and maintain a competitive edge is if (small and medium-sized) companies apply new knowledge and new technologies. To support the use of new technologies by companies, easy access to testing of new products and technologies is a decisive factor for the companies to gain knowledge of and inspiration for the use of the new technologies in their current business. This report presents a mapping of test and demonstration facilities in the Nordic countries, including ten good practice examples of such facilities as well as political initiatives in the Nordic countries, including specific strategies for setting up and structuring test and demonstration facilities.

English

.

Sammenfatning

De nordiske lande har en række fælles udfordringer med hensyn til at fastholde og tiltrække arbejdspladser inden for fremstillingsindustrien. Mange arbejdspladser i fremstillingsindustrien er i de sidste 20 år tabt eller udflyttet til lavindkomstlande, blandt andet begrundet i et relativt højt omkostningsniveau i de nordiske lande. Skal denne udvikling vendes, kræver det en revitalisering af særligt små og mellemstore produktionsvirksomheders konkurrenceevne, og her spiller en mere innovativ anvendelse af digitalisering og automatisering en nøglerolle for virksomhederne. I den forbindelse er det væsentligt, at virksomhederne har adgang til at teste og afprøve nye produkter og ny teknologi, for herigennem at få inspiration til, hvordan nye teknologier kan anvendes til fx at udvikle nye produkter, services og forretningsmodeller. Denne rapport præsenterer en kortlægning af test- og demonstrationsfaciliteter i de nordiske lande, herunder et overblik over fokusområder og ydelser. Derudover indeholder rapporten ti case-beskrivelser af udvalgte test- og demonstrationsfaciliteter samt en beskrivelse af politiske initiativer på området i de enkelte nordiske lande.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error