1887

Liberalisering af energimarkeder

image of Liberalisering af energimarkeder

I disse år opstår flere og flere markeder som følge af liberaliseringer af tidligere offentlige monopoler. I de nordiske lande er liberaliseringen af energisektoren forløbet i varieret tempo, ligesom landene har anvendt forskellige løsningsmodeller i overgangen til et frit marked. Et velfungerende og konkurrencedygtigt energimarked med gode forbrugervilkår har stor betydning for den enkelte forbruger, for virksomhederne og for samfundsudviklingen i helhed. Erfaringer fra andre liberaliserede markeder viser dog, at der typisk opstår forbrugerproblemer, når nye markeder opstår. Denne rapport sætter fokus på forbrugerforholdene på energimarkederne i de nordiske lande. Rapporten giver et overblik over hvilken betydning, liberaliseringen har for forbrugerne, herunder pris- og produktudvikling, kontraktvilkår og klager. Rapporten opridser en række aktuelle og fremtidige problemstillinger og peger på mulige løsninger, som de enkelte lande kan vælge at tage fat i, i det videre arbejde for at sikre, at forbrugerne også fremover har adgang til energiydelser af god kvalitet til lave priser og med høj forbrugerbeskyttelse.

Danish

.

Skabelonmåling

Hvis det er dyrt eller på anden måde besværligt at skifte leverandør, vil kun få gøre det. En smidig organisering af leverandørskift er derfor meget vigtig for, at det liberaliserede elmarked kommer til at fungere efter hensigten. Ideelt set skal det være muligt for forbrugeren at henvende sig til en ny leverandør, der så ordner alt det fornødne, hvilket omfatter meddelelser til den hidtidige leverandør og til netselskabet om skiftet. På grund af de særlige fysiske krav til et elsystem – konstant balance mellem produktion og forbrug – skal der også findes en balanceansvarlig for hver forbruger. Netselskabet står for den nødvendige måling af elforbruget, ligesom det fysisk skal afbryde forbindelsen ved misligholdelse af kontrakten. Endelig er det i nogle lande netselskabet, der har forsyningspligten. Det er derfor vigtigt, at der er en standardiseret og velfungerende procedure for autorisation og informationsudveksling.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error