1887

Liberalisering af energimarkeder

image of Liberalisering af energimarkeder

I disse år opstår flere og flere markeder som følge af liberaliseringer af tidligere offentlige monopoler. I de nordiske lande er liberaliseringen af energisektoren forløbet i varieret tempo, ligesom landene har anvendt forskellige løsningsmodeller i overgangen til et frit marked. Et velfungerende og konkurrencedygtigt energimarked med gode forbrugervilkår har stor betydning for den enkelte forbruger, for virksomhederne og for samfundsudviklingen i helhed. Erfaringer fra andre liberaliserede markeder viser dog, at der typisk opstår forbrugerproblemer, når nye markeder opstår. Denne rapport sætter fokus på forbrugerforholdene på energimarkederne i de nordiske lande. Rapporten giver et overblik over hvilken betydning, liberaliseringen har for forbrugerne, herunder pris- og produktudvikling, kontraktvilkår og klager. Rapporten opridser en række aktuelle og fremtidige problemstillinger og peger på mulige løsninger, som de enkelte lande kan vælge at tage fat i, i det videre arbejde for at sikre, at forbrugerne også fremover har adgang til energiydelser af god kvalitet til lave priser og med høj forbrugerbeskyttelse.

Danish

.

Kontrakter

Tidligere havde forbrugerne en standardkontrakt med deres lokale distributionsselskab, som omhandlede forhold vedrørende leveringsforpligtelse, fakturerings- og betalingsvilkår, manglende betaling samt erstatning ved strømsvigt. Denne kontrakt er i dag afløst af flere kontrakter og efterhånden med bestemmelser, der sigter på at regulere forholdet mellem forbrugere og elselskaber under de nye markedsforhold. Denne udvikling er kommet længst i Norge og Sverige, medens den endnu er på begynderstadiet i Danmark. Diskussionen vil først blive relevant for Island, efter at der i 2007 er indført tredjeparts adgang for alle forbrugere.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error