1887

Liberalisering af energimarkeder

image of Liberalisering af energimarkeder

I disse år opstår flere og flere markeder som følge af liberaliseringer af tidligere offentlige monopoler. I de nordiske lande er liberaliseringen af energisektoren forløbet i varieret tempo, ligesom landene har anvendt forskellige løsningsmodeller i overgangen til et frit marked. Et velfungerende og konkurrencedygtigt energimarked med gode forbrugervilkår har stor betydning for den enkelte forbruger, for virksomhederne og for samfundsudviklingen i helhed. Erfaringer fra andre liberaliserede markeder viser dog, at der typisk opstår forbrugerproblemer, når nye markeder opstår. Denne rapport sætter fokus på forbrugerforholdene på energimarkederne i de nordiske lande. Rapporten giver et overblik over hvilken betydning, liberaliseringen har for forbrugerne, herunder pris- og produktudvikling, kontraktvilkår og klager. Rapporten opridser en række aktuelle og fremtidige problemstillinger og peger på mulige løsninger, som de enkelte lande kan vælge at tage fat i, i det videre arbejde for at sikre, at forbrugerne også fremover har adgang til energiydelser af god kvalitet til lave priser og med høj forbrugerbeskyttelse.

Danish

.

Elprisen og dens sammensætning

Pris og kvalitet regnes normalt for de centrale parametre for en forbrugers vurdering af en vare. Som følge af det fælles forsyningssystem og dets tekniske indretning er det i dag nødvendigt at levere al el med samme kvalitet. I fremtiden er det realistisk at forestille sig, at elselskaberne også udbyder el med forskellig forsyningskvalitet. Forbrugerne kan indgå en kontrakt, hvor de mod nedsat betaling giver elselskabet lov til at afbryde forsyningen på tidspunkter, hvor det samlede system er under pres. I kontrakten kan tillige indgå, at elselskabet styrer brugen af visse apparater (f.eks. vaskemaskiner) til tidspunkter, hvor elprisen er lav. Dette kræver dog installation af mere avanceret målerudstyr med mulighed for tovejskommunikation mellem elselskab og forbruger. Indtil videre er prisen derfor den vigtigste parameter.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error