1887

Liberalisering af energimarkeder

image of Liberalisering af energimarkeder

I disse år opstår flere og flere markeder som følge af liberaliseringer af tidligere offentlige monopoler. I de nordiske lande er liberaliseringen af energisektoren forløbet i varieret tempo, ligesom landene har anvendt forskellige løsningsmodeller i overgangen til et frit marked. Et velfungerende og konkurrencedygtigt energimarked med gode forbrugervilkår har stor betydning for den enkelte forbruger, for virksomhederne og for samfundsudviklingen i helhed. Erfaringer fra andre liberaliserede markeder viser dog, at der typisk opstår forbrugerproblemer, når nye markeder opstår. Denne rapport sætter fokus på forbrugerforholdene på energimarkederne i de nordiske lande. Rapporten giver et overblik over hvilken betydning, liberaliseringen har for forbrugerne, herunder pris- og produktudvikling, kontraktvilkår og klager. Rapporten opridser en række aktuelle og fremtidige problemstillinger og peger på mulige løsninger, som de enkelte lande kan vælge at tage fat i, i det videre arbejde for at sikre, at forbrugerne også fremover har adgang til energiydelser af god kvalitet til lave priser og med høj forbrugerbeskyttelse.

Danish

.

Ændret selskabsstruktur

Indtil liberaliseringen var elsektorens selskabsstruktur stabil over mange år, hvilket var forskelligt fra udviklingen i mange andre brancher. De nordiske lande havde før liberaliseringen en meget decentral struktur på distributionssiden (produktionen var stærkt koncentreret i alle lande på nær Norge) med flere hundrede selskaber. Elforbrugeren var således vant til at have det samme lokale selskab som sin leverandør. Kommunale selskaber var den største ejergruppe med private aktieselskaber og andelsselskaber som de andre. Store aktieselskaber kunne både tilhøre forskellige industrigrupper eller som NESA i Danmark og Sydkraft i Sverige være kommunalt ejede. De statslige selskaber, Fortum i Finland og Vattenfall i Sverige drev også distributionsvirksomhed.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error