1887

Behov av nordiskt samarbete inom byggande och energi 

image of Behov av nordiskt samarbete inom byggande och energi 

Grontmij AB har kartlagt och analyserat behovet av ett ökat nordiskt samarbete kring byggande/byggnader och energi. Det konstateras att det finns ett behov av ökat samarbete och av mer kunskapsöverföring mellan byggmyndigheterna. En annan fråga som kommit upp i studien är om Norden bör samarbeta mer för att försöka få mer inflytande inom EU. Synen på detta bland aktörerna är emellertid splittrad. Vidare ser vissa aktörer ett behov av en samordning av FoU-insatserna, t.ex. att samordna forskningsinsatserna samt att öka det nordiska samarbetet kring teknikupphandling.

Swedish

.

Kartläggning av marknadsaktörer

Som nämndes i kapitel 1 har fokus i kartläggningen varit på aktörer i byggbranschen, framförallt stora byggbolag/entreprenörer och branschorganisationer. Också olika typer av beställare har ingått i kartläggningen. Utöver dessa marknadsaktörer ingår också relevanta myndigheter i kartläggningen.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error