1887

Behov av nordiskt samarbete inom byggande och energi 

image of Behov av nordiskt samarbete inom byggande och energi 

Grontmij AB har kartlagt och analyserat behovet av ett ökat nordiskt samarbete kring byggande/byggnader och energi. Det konstateras att det finns ett behov av ökat samarbete och av mer kunskapsöverföring mellan byggmyndigheterna. En annan fråga som kommit upp i studien är om Norden bör samarbeta mer för att försöka få mer inflytande inom EU. Synen på detta bland aktörerna är emellertid splittrad. Vidare ser vissa aktörer ett behov av en samordning av FoU-insatserna, t.ex. att samordna forskningsinsatserna samt att öka det nordiska samarbetet kring teknikupphandling.

Swedish

.

Diskussion

Byggmarknaden i stort är segmenterad i förhållande till många andra marknader. Vid beställning av uppförande av en byggnad är det praktiskt att vända sig till en aktör som finns etablerad lokalt eller regionalt. Aspekter såsom lokalkännedom, fysisk närhet/tillgänglighet etc. spelar stor roll. Således är också de allra flesta byggföretag lokala eller regionala aktörer. Det finns dock en handfull större byggföretag med verksamhet inte bara nationellt utan också i flera av de nordiska länderna. Hur stor marknadsandel dessa största aktörer har varierar mellan länderna men oavsett detta så har dessa aktörer ett stort intresse av en bättre integrerad nordisk byggmarknad. Genom mer lika regler och förutsättningar kan mer storskalighet nås i delar av byggprocessen och på så sätt kan effektiviteten öka. Dessutom har vi varit i kontakt med en dansk aktör som avser etablera sig också i södra Sverige (Enemærke & Petersen A/S). Det är inte orimligt att anta att det finns ytterligare aktörer som överväger, eller är i stånd, att etablera sig över landsgränserna. Den geografiska närheten gör att t.ex. Skåne och Köpenhamnsregionen har bättre förutsättningar att integreras marknadsmässigt än t.ex. Skåne och Stockholmsregionen. Och i norra Sverige och Finland bygger svenska Haparanda och finska Torneå fysiskt ihop städerna.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error