Virksomheders indsats for udsatte unge (Företags insatser för utsatta unga)

De gode eksempler i Norden (goda nordiska exempel)

Arbejdsløsheden blandt unge er betydelig større end den generelle arbejdsløshed i de nordiske lande. En voksende gruppe af unge i Norden har risiko for ikke at komme ind på arbejdsmarkedet – ikke blot som ung, men også i deres voksne liv. Flere og flere virksomheder tager et ansvar i forhold til at hjælpe de unge nærmere en plads på arbejdsmarkedet. Ofte kan virksomheden være vejen til at komme videre i uddannelse eller få læreplads for en ung arbejdsløs. Virksomhederne kan tilbyde de udsatte unge noget andet end fx en sagsbehandler eller et skoleophold kan. De unge får bl.a. mulighed for at prøve sig selv af i forbindelse med forskellige arbejdsopgaver og brancher, og de lærer noget om ansvar, samarbejde og arbejdsmarkedskultur. Denne undersøgelse kortlægger eksempler på best practice for virksomheders indsatser for at sikre, at udsatte unge med svag forankring på arbejdsmarkedet kommer i beskæftigelse eller uddannelse. Kortlægningen ser på praksis i de fem nordiske lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De udvalgte cases har alle til formål at sikre udsatte unges integration på arbejdsmarkedet.

Danish