1887

Veje til beskæftigelse for flygtninge-og indvandrerkvinder

En guide baseret på den aktuelt bedste viden fra de nordiske lande

image of Veje til beskæftigelse for flygtninge-og indvandrerkvinder

Dette er en guide, som giver viden om gode metoder, værktøjer og tiltag, der kan få indvandrerkvinder i arbejde. Guiden er rettet mod fagpersoner og mellemledere på kommunalt og statsligt niveau, som arbejder med arbejdsinkludering af kvinder med indvandrerbaggrund. Guiden baserer sig på en række publikationer, som handler om erfaringer med arbejdsrettet indsats for indvandrerkvinder, som ud fra en række kriterier opfylder metodiske krav. Guiden har fokus på helhedsorienterede og arbejdsrettede indsatser.

Danish

.

Indledning

Kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund er i høj grad udfordret i forhold til at finde fodfæste på de nordiske arbejdsmarkeder. Både i sammenligning med mænd med flygtninge- og indvandrerbaggrund og med andre kvinder i de nordiske lande. Samtidig betyder en lav ledighed i de nordiske lande, at der er efterspørgsel på arbejdskraft. Nordisk viden viser desuden, at en vellykket integration af kvinder er afgørende for deres børns integration. Tilsammen skaber det et stærkt afsæt for at styrke vejen til arbejdsmarkedet for kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error