Unga arbetstagares arbetsmiljö i de nordiska länderna

En attraktiv arbetsmiljö som är inkluderande och som förebygger arbetsrelaterade hälsoproblem utgör en viktig del för att kunna säkerställa att så många som möjligt kan delta i arbetslivet. Under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013 är fokus på unga. Detta inkluderar även unga arbetstagares arbetsmiljö. Denna rapport har tagits fram till en konferens som anordnas i oktober 2013 av det svenska ordförandeskapet tillsammans med svenska ILO-kommittén och den Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet (NIVA). Syftet med rapporten är att föra fram viktiga nya insikter för att förstå och förebygga unga arbetstagares arbetsmiljörisker i de nordiska länderna. Rapporten ger en kort översikt över bakgrunden till ungdomars sysselsättning, arbetslagstiftning för unga, branscher där unga arbetstagare är anställda, arbetsmiljörisker de utsätts för och typ av skador och hälsoeffekter.

Swedish English, Icelandic