1887

Udenlandsk arbejdskraft i Norden

Sammenfatning af landerapporter fra forprojektet til Nordisk Ministerråds globaliseringsprojekt

image of Udenlandsk arbejdskraft i Norden

Denne rapport sammenfatter landerapporterne fra forprojektet til Nordisk Ministerråds globaliseringsprojekt ”Udenlandsk arbejdskraft i Norden. Sammenlignende analyser af arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og rekrutteringsforudsætninger”. Nationale projektgrupper har i perioden maj – september 2010 udarbejdet rapporter for hvert af de nordiske lande med henblik på at kortlægge eksisterende viden og praksis på dette område. Rapporterne viser, at der kan være store udfordringer i de nordiske lande med at integrere udenlandske arbejdstagere i forhold til overholdelse af gældende overenskomster, sikring af ansættelsesvilkår og arbejdsmiljø, samt forhindring af forskellige former for social dumping. På baggrund af landerapporterne er der udarbejdet udbudsmateriale vedrørende hovedprojektet, som forventes igangsat ved årsskiftet 2010/2011. Se landerapporterne.

Danish

.

Rekruttering

Fælles for de nordiske lande har været rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft i forbindelse med det økonomiske opsving frem til finanskrisen. Relevante sektorer har især været bygge- og anlæg, landbrug, gartneri og skovbrug, fremstillingsindustrien, servicesektoren, sundhedsvæsnet, transportbranchen samt forskning og innovation, hvor der har været mangel på arbejdskraft. Dette har for de fleste nordiske lande ført til en øget rekruttering af udenlandske arbejdstagere fra lande både inden for – og uden for EU. De fleste nordiske lande har indført regelforenklinger og kortere sagsbehandlinger, der kan lette adgangen for udenlandske arbejdstagere, fx har myndighederne i Island samarbejdet med arbejdsmarkedets parter for at lette rekrutteringen ved at forkorte ventetiden på arbejdstilladelser til borgere fra de nye medlemslande i EU. Det samme er sket i andre lande, hvor regelforenklinger har skabt muligheder for at lette rekrutteringen igennem arbejds- og opholdstilladelser. Endvidere har nogle af landene iværksat forskellige tiltag, der har haft til formål at støtte rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error