1887

Udenlandsk arbejdskraft i Norden

Sammenfatning af landerapporter fra forprojektet til Nordisk Ministerråds globaliseringsprojekt

image of Udenlandsk arbejdskraft i Norden

Denne rapport sammenfatter landerapporterne fra forprojektet til Nordisk Ministerråds globaliseringsprojekt ”Udenlandsk arbejdskraft i Norden. Sammenlignende analyser af arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og rekrutteringsforudsætninger”. Nationale projektgrupper har i perioden maj – september 2010 udarbejdet rapporter for hvert af de nordiske lande med henblik på at kortlægge eksisterende viden og praksis på dette område. Rapporterne viser, at der kan være store udfordringer i de nordiske lande med at integrere udenlandske arbejdstagere i forhold til overholdelse af gældende overenskomster, sikring af ansættelsesvilkår og arbejdsmiljø, samt forhindring af forskellige former for social dumping. På baggrund af landerapporterne er der udarbejdet udbudsmateriale vedrørende hovedprojektet, som forventes igangsat ved årsskiftet 2010/2011. Se landerapporterne.

Danish

.

Push and pull faktorer

Rapporterne viser, at der i forhold til arbejdsmigration fra Østlandene ofte er tale om såkaldte pull-faktorer (dvs. tiltrækning), der er baseret på Nordens stabile økonomiske forhold, relative højere lønniveau samt relativt lave arbejdsløshed. I de østeuropæiske lande findes relativt lavere lønninger og højere arbejdsløshed, end det er tilfældet i andre europæiske lande. Et polsk studie viser, at en væsentlig push-faktor i den markante migration fra Polen har været manglende beskæftigelsesmuligheder i den nye overgangsøkonomi, især for de relativt veluddannede grupper fra provinsen. De er i stedet udvandret til lande i EU for at forbedre deres kompetencer og arbejdserfaringer [3: s. 48]. Arbejdsmarkederne i Norden med mere stabile ansættelsesog arbejdsvilkår og ligebehandling virker endvidere tiltrækkende på arbejdsmigranter fra lande, hvor sådanne forhold ikke eksisterer. Etablerede sociale netværk i modtagerlandene, hvorfra potentielle arbejdsmigranter kan få vigtige informationer fx om, hvor de kan finde arbejde og bolig, virker ligeledes som en pull-faktor. Migranter uden sociale netværk er ofte kommet via rekrutteringsbureauer eller -agenter, der har spillet en vigtig rolle i at tiltrække arbejdsmigranter med løfter om høj løn og gode arbejdsvilkår i Norden. Et eksempel fra Sverige i 2010 viser agenternes aktive rolle i rekrutteringen af arbejdsmigranter til de nordiske lande. Agenter i Sydøstasien havde annonceret med gode indtjeningsmuligheder ved bærplukning i Sverige. Uuddannede arbejdsmigranter havde efterfølgende betalt store summer for at komme til Sverige for at plukke bær, men da de kom til landet, var der ingen bær og dermed ingen indtjeningsmuligheder.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error