1887

Udenlandsk arbejdskraft i Norden

Sammenfatning af landerapporter fra forprojektet til Nordisk Ministerråds globaliseringsprojekt

image of Udenlandsk arbejdskraft i Norden

Denne rapport sammenfatter landerapporterne fra forprojektet til Nordisk Ministerråds globaliseringsprojekt ”Udenlandsk arbejdskraft i Norden. Sammenlignende analyser af arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og rekrutteringsforudsætninger”. Nationale projektgrupper har i perioden maj – september 2010 udarbejdet rapporter for hvert af de nordiske lande med henblik på at kortlægge eksisterende viden og praksis på dette område. Rapporterne viser, at der kan være store udfordringer i de nordiske lande med at integrere udenlandske arbejdstagere i forhold til overholdelse af gældende overenskomster, sikring af ansættelsesvilkår og arbejdsmiljø, samt forhindring af forskellige former for social dumping. På baggrund af landerapporterne er der udarbejdet udbudsmateriale vedrørende hovedprojektet, som forventes igangsat ved årsskiftet 2010/2011. Se landerapporterne.

Danish

.

Norsk landerapport

Kunnskapsgrunnlaget for denne rapporten er relevant litteratur om arbeidsmigrasjon og arbeidsmigranters arbeidsmiljø og arbeidstilknytning til Norge, samt statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Det er ikke gjennomført ny datainnsamling eller analyse. Et viktig funn er at kunnskapen om arbeidsmigranters arbeidsmiljø foreløpig er nokså fragmentarisk, da dette feltet i liten grad har vært gjort til gjenstand for forskning. Det som foreligger av forskning peker i retning av at arbeidsmiljøproblemer er betydelig mer utbredt både blant arbeidsinnvandrere og ikke-vestlige innvandrere generelt, sammenliknet med arbeidstakere ellers.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error