1887

Udenlandsk arbejdskraft i Norden

Sammenfatning af landerapporter fra forprojektet til Nordisk Ministerråds globaliseringsprojekt

image of Udenlandsk arbejdskraft i Norden

Denne rapport sammenfatter landerapporterne fra forprojektet til Nordisk Ministerråds globaliseringsprojekt ”Udenlandsk arbejdskraft i Norden. Sammenlignende analyser af arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og rekrutteringsforudsætninger”. Nationale projektgrupper har i perioden maj – september 2010 udarbejdet rapporter for hvert af de nordiske lande med henblik på at kortlægge eksisterende viden og praksis på dette område. Rapporterne viser, at der kan være store udfordringer i de nordiske lande med at integrere udenlandske arbejdstagere i forhold til overholdelse af gældende overenskomster, sikring af ansættelsesvilkår og arbejdsmiljø, samt forhindring af forskellige former for social dumping. På baggrund af landerapporterne er der udarbejdet udbudsmateriale vedrørende hovedprojektet, som forventes igangsat ved årsskiftet 2010/2011. Se landerapporterne.

Danish

.

Islandsk landerapport

Det er noget vanskeligt at vurdere præcist hvordan situationen på det islandske arbejdsmarked er, eller nærmere hvordan den vil være i de kommende tider. Det afhænger af faktorer som for tiden er ustabile fx konjunktur, inflation, økonomisk vækst, udenlandske finansmarkeder, påvirkning af vulkanudbrud i Eyjafjallajökull i turistindustrien, udsættelse af storindustriprojekter o.fl.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error