1887

Udenlandsk arbejdskraft i Norden

Sammenfatning af landerapporter fra forprojektet til Nordisk Ministerråds globaliseringsprojekt

image of Udenlandsk arbejdskraft i Norden

Denne rapport sammenfatter landerapporterne fra forprojektet til Nordisk Ministerråds globaliseringsprojekt ”Udenlandsk arbejdskraft i Norden. Sammenlignende analyser af arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og rekrutteringsforudsætninger”. Nationale projektgrupper har i perioden maj – september 2010 udarbejdet rapporter for hvert af de nordiske lande med henblik på at kortlægge eksisterende viden og praksis på dette område. Rapporterne viser, at der kan være store udfordringer i de nordiske lande med at integrere udenlandske arbejdstagere i forhold til overholdelse af gældende overenskomster, sikring af ansættelsesvilkår og arbejdsmiljø, samt forhindring af forskellige former for social dumping. På baggrund af landerapporterne er der udarbejdet udbudsmateriale vedrørende hovedprojektet, som forventes igangsat ved årsskiftet 2010/2011. Se landerapporterne.

Danish

.

Demografi

Der findes ikke sammenlignelige tal for de nordiske lande med hensyn til udenlandske statsborgere og arbejdstagere. Umiddelbart er der således ikke grundlag for at sammenligne tal på tværs af de nordiske lande uden forbehold. Men på et mere overordnet plan kan fælles træk skitseres i forhold til forskellige kategorier af indvandrere og udenlandske arbejdstagere (bosatte arbejdstagere, udstationerede, korttidsansatte, osv.), der kan indikere udviklingstræk med hensyn til arbejdsindvandringstyper til arbejdsmarkedet i de forskellige nordiske lande. Der tegner sig et mønster med hensyn til indvandringsbevægelser og oprindelseslande. Fra starten af 1990’erne og frem til 2004 har den nordiske eller vesteuropæiske indvandring været den mest fremherskende, derudover har asylansøgere og/eller familiesammenføringer fra lande uden for Vesteuropa udgjort en væsentlig andel af indvandringen til Norden.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error