1887

Sexuellt trakasserad på jobbet

– en nordisk forskningsöversikt

image of Sexuellt trakasserad på jobbet

Available online: https://pub.norden.org/temanord2020-511/ Abstract [sv]: Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i arbetslivet i Norden, det har inte minst metoo-uppropen under hösten 2017 visat. Denna forskningsöversikt har sammanställts på uppdrag av Nordiska ministerrådet för jämställdhet. Syftet med översikten är att redogöra för aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och att identifiera kunskapsbehov som underlag till en nordisk forskningssatsning på området. Arbetet bygger på en kartläggning av hur sexuella trakasserier tar sig olika uttryck i människors arbetsliv utifrån yrken med varierande karaktär, i professionella situationer, i kollegiala relationer och i möten med kunder, patienter och klienter. Forskningsöversikten bygger på en systematisk genomgång av forskning och annan relevant litteratur från de nordiska länderna mellan åren 2014-2019.

Swedish English

.

Tack

Nordiska ministerrådet för jämställdhet har initierat en satsning för att synliggöra kunskapsbehov om sexuella trakasserier i arbetslivet och ta fram förslag till en forskningssatsning som kan ge ett nordiskt kunskapslyft genom ökad kunskap om genusbaserad utsatthet på arbetsmarknaden. Samarbetsorganet Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, fick uppdraget att ta fram detta förslag, där denna nordiska forskningsöversikt utgör en del av uppdraget.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error