1887

Sexuellt trakasserad på jobbet

– en nordisk forskningsöversikt

image of Sexuellt trakasserad på jobbet

Available online: https://pub.norden.org/temanord2020-511/ Abstract [sv]: Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i arbetslivet i Norden, det har inte minst metoo-uppropen under hösten 2017 visat. Denna forskningsöversikt har sammanställts på uppdrag av Nordiska ministerrådet för jämställdhet. Syftet med översikten är att redogöra för aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och att identifiera kunskapsbehov som underlag till en nordisk forskningssatsning på området. Arbetet bygger på en kartläggning av hur sexuella trakasserier tar sig olika uttryck i människors arbetsliv utifrån yrken med varierande karaktär, i professionella situationer, i kollegiala relationer och i möten med kunder, patienter och klienter. Forskningsöversikten bygger på en systematisk genomgång av forskning och annan relevant litteratur från de nordiska länderna mellan åren 2014-2019.

Swedish English

.

Systematisk litteratursökning

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error