1887

Sexuellt trakasserad på jobbet

– en nordisk forskningsöversikt

image of Sexuellt trakasserad på jobbet

Available online: https://pub.norden.org/temanord2020-511/ Abstract [sv]: Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i arbetslivet i Norden, det har inte minst metoo-uppropen under hösten 2017 visat. Denna forskningsöversikt har sammanställts på uppdrag av Nordiska ministerrådet för jämställdhet. Syftet med översikten är att redogöra för aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och att identifiera kunskapsbehov som underlag till en nordisk forskningssatsning på området. Arbetet bygger på en kartläggning av hur sexuella trakasserier tar sig olika uttryck i människors arbetsliv utifrån yrken med varierande karaktär, i professionella situationer, i kollegiala relationer och i möten med kunder, patienter och klienter. Forskningsöversikten bygger på en systematisk genomgång av forskning och annan relevant litteratur från de nordiska länderna mellan åren 2014-2019.

Swedish English

.

Förord

När världen tidigt under våren 2020 stod inför utbrottet av COVID-19 upprättade många länder listor över så kallade nyckelfunktioner, personer vars yrken fyller samhällsviktiga funktioner och vars barn fick prioritet till barnomsorg och utbildning under pandemin. Dessa listor över samhällsviktiga funktioner visar på vikten av yrken inom utbildning, hälso- och sjukvård och andra tjänster i frontlinjen, inte bara för att svara på en pandemi, utan också för att våra samhällen överhuvudtaget ska fungera. Många av dessa yrken utövas främst av kvinnor, internationellt såväl som i de nordiska länderna. Inom många av dessa yrken är även utsattheten för sexuella och genusbaserade trakasserier stor, vilket visar på maktstrukturer inte bara i arbetslivet utan också i samhället i stort.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error