1887

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

Reguleringer, strategier og realiteter

image of Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

I denne rapport præsenteres resultaterne fra et nordisk samarbejdsprojekt om rekruttering af kompetencearbejdskraft til Norden fra lande uden for EU/EØS-området. I rapporten redegøres der for de nationale lovreguleringer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og for udviklingen i regelværket gennem de sidste ti år. Studiet har haft særlig fokus på indvandring og rekruttering af ingeniører fra tredjelande, samt på nationale og nordiske udfordringer i arbejdsindvandringspolitikken. En vigtig baggrund for projektet har også været et ønske om at styrke den nordiske dimension i udviklingen af arbejdsindvandringspolitikken og bidrage til en videreudvikling af samarbejdet mellem de nordiske ingeniørorganisationer, relevante arbejdsgiverorganisationer og nordiske forskere.

Norwegian

.

Finland

Gjeldende utlendingslov i Finland (Utlänningslagen) ble vedtatt i 2004. Loven etablerte et hovedprinsipp der oppholdstillatelse og arbeidstillatelse ble slått sammen til én tillatelse: oppholdstillatelse for arbeidstakere (uppehållstilstånd för arbetstagare). Lovens målsetting er å fremme tilgangen på arbeidskraft på en systematisk, rask og smidig måte, slik at både arbeidsgivers og arbeidstakers rettsikkerhet blir ivaretatt, og at arbeidsmulighetene for den innenlandske arbeidskraften ivaretas.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error