1887

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

Reguleringer, strategier og realiteter

image of Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

I denne rapport præsenteres resultaterne fra et nordisk samarbejdsprojekt om rekruttering af kompetencearbejdskraft til Norden fra lande uden for EU/EØS-området. I rapporten redegøres der for de nationale lovreguleringer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og for udviklingen i regelværket gennem de sidste ti år. Studiet har haft særlig fokus på indvandring og rekruttering af ingeniører fra tredjelande, samt på nationale og nordiske udfordringer i arbejdsindvandringspolitikken. En vigtig baggrund for projektet har også været et ønske om at styrke den nordiske dimension i udviklingen af arbejdsindvandringspolitikken og bidrage til en videreudvikling af samarbejdet mellem de nordiske ingeniørorganisationer, relevante arbejdsgiverorganisationer og nordiske forskere.

Norwegian

.

Danmark

For at bo og arbejde i Danmark skal en tredjelands-statsborger have tildelt arbejds- og opholdstilladelse. Med fokus på at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Danmark har man siden 2001 indført fire ordninger: Positivlisten, Beløbsordningen, Koncernordningen og Greencard, der giver nemmere adgang til Danmark for tredjelandsborgere med særlige kvalifikationer eller et jobtilbud med et vist lønniveau.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error