1887

Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011

Ökat behov av nordisk samverkan i en föränderlig omvärld

image of Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011

Den här rapporten är en dokumentation av det nordiska arbetslöshetsförsäkringsmötet som hölls i Sverige den 9-10 juni 2011. Rapporten innehåller också bilaga med redovisningar för de nordiska ländernas arbetslöshetsförsäkringssystem med några nyckeltal för åren 2009 och 2010. Nordiska möten om arbetslöshetsförsäkring arrangeras vartannat år och planeras gemensamt i den permanenta kommittén med representanter för berörda myndigheter och organisationer i de nordiska länderna. Mötena erhåller ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet. Årets tema var ”Ökat behov an nordisk samverkan i en föränderlig omvärld”. Mötet inleddes med en föreläsning om globaliseringen och dess effekter på de nordiska social- och arbetslöshetsförsäkringssystemen. Det andra föreläsningstemat handlade om arbetet för fler rätta utbetalningar. Föreläsningarna följdes upp i fem seminarier som hade följande rubriker:

• Nordiskt erfarenhetsutbyte – kan bättre samverkan i Norden bidra till fler rätta utbetalningar.

• De nya EU-förordningarnas bestämmelser om bättre samverkan mellan de nordiska institutionerna och utvecklingen av EESSI.

• Den ekonomiska krisens effekter på migrationen i Norden och dess konsekvenser på effektiviteten och kvalitén på ärendehanteringen.

• Nordiska erfarenheter av ett år med de nya EU-förordningarna.

• Arbetsmarknadspolitiska strategier i Norden för utsatta grupper och branscher.

Swedish

.

Globaliseringens effekter på de nordiske social- og arbejdsløshedsforsikringssystemer

I et internationalt perspektiv har de nordiske lande en stærk position. På World Economic Forums „Global Competitiveness Index“ for 2010–2011 indtager de pladserne som nr. 2 (Sverige), nr. 7 (Finland), nr. 9 (Danmark) og nr. 14 (Norge). Alligevel er den økonomiske krise langt fra gået sporløst hen over Norden. I alle landene er ledigheden steget kraftigt, og især Danmark har mistet positionen som EU-landet med den laveste ledighed. Samtidig er der ganske store forskelle på den styrke, hvormed krisen har ramt de enkelte nordiske lande. Finland, Danmark og Sverige har alle oplevet fald i BNP på 8–10 procent, medens faldet i Norge „kun“ var på godt 3 procent. Tilsvarende var beskæftigelsesfaldet i Norge langt mindre end i de øvrige tre lande. Og selv i de nordiske lande stadig er blandt de EU-lande, som har den laveste langtidsledighed, så er denne også steget kraftig – og i Norge og Danmark nærmest fordoblet i løbet af kriseårene.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error