1887

Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø

Mening, indflydelse og samarbejde

image of Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø

Indflydelse, samarbejde og mening i arbejdet. De særlige træk ved det nordiske arbejdsmarked bygger på, at arbejdsgivere og fagbevægelse tidligt har anerkendt hinanden. Samarbejdet har været afsæt for de forskningsprojekter og forsøg med udvikling af arbejdsorganiseringen med en høj grad af indflydelse for medarbejderne. Den nordiske forskningstradition har opfattet medarbejderne som aktivt og kollektivt handlende og har fokuseret på sammenhængen mellem arbejdsopgaven og fællesskabet – i modsætning til de individuelle teoriers fokus på motivation og selvudvikling. Forfatterne ser et behov for at revitalisere den nordiske forskningstradition og bringe den i spil i forhold til ny teknologi og globalisering. Derigennem kan forskningen bidrage til et bæredygtigt arbejdsmarked, som er sundt, udviklende og produktivt, så nordiske virksomheder kan klare sig i den internationale konkurrence.

Danish

.

Resumé

De særlige træk ved det nordiske arbejdsmarked bygger på at arbejdsgivere og fagbevægelse tidligt har gensidigt anerkendt hinanden, hvilket både skyldes en høj social kapital i de nordiske lande og en høj organisationsgrad. Det tætte samarbejde har været afsæt for de mange forskningsprojekter og forsøg med udvikling af arbejdsorganiseringen med en høj grad af medarbejderindflydelse. Den nordiske forskningstradition har en klar opfattelse af medarbejderne som aktivt og kollektivt handlende subjekter. Nordisk forskning om mening fokuserer på sammenhængen mellem arbejdsopgaven og fællesskabet om at udføre arbejdet, i modsætning til individuelle teorier om mening relateret til for eksempel motivation og selvudvikling.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error