1887

Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø

Mening, indflydelse og samarbejde

image of Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø

Indflydelse, samarbejde og mening i arbejdet. De særlige træk ved det nordiske arbejdsmarked bygger på, at arbejdsgivere og fagbevægelse tidligt har anerkendt hinanden. Samarbejdet har været afsæt for de forskningsprojekter og forsøg med udvikling af arbejdsorganiseringen med en høj grad af indflydelse for medarbejderne. Den nordiske forskningstradition har opfattet medarbejderne som aktivt og kollektivt handlende og har fokuseret på sammenhængen mellem arbejdsopgaven og fællesskabet – i modsætning til de individuelle teoriers fokus på motivation og selvudvikling. Forfatterne ser et behov for at revitalisere den nordiske forskningstradition og bringe den i spil i forhold til ny teknologi og globalisering. Derigennem kan forskningen bidrage til et bæredygtigt arbejdsmarked, som er sundt, udviklende og produktivt, så nordiske virksomheder kan klare sig i den internationale konkurrence.

Danish

.

Mening i arbejdet

Til trods for at „mening“ gennem tiderne har været et centralt begreb inden for videnskaber der beskæftiger sig med menneskets selvforståelse (filosofi og psykologi samt social- og samfundsvidenskaberne), er begrebet relativt nyt inden for forskning i organisationsteori, management- og ledelsesfilosofi og ikke mindst arbejdsmiljø. Der har været tidlige tilløb for eksempel afholdt Riksbankens Jubileumsfond i 1980 et symposium om arbejdets værdi og mening. Det blev afholdt nogenlunde samtidig med tilblivelsen af de centrale værker ved Gardell, Karasek og Theorell, og Gardell deltog faktisk i symposiet, men diskussionen fik ikke større udbredelse på dette tidspunkt (Sörbom 1980). Hvis man ser bort fra, at enkelte af disse discipliner er relativt nye, og at begrebet om mening på grund af dets vidtfavnende teoretiske konnotationer kan tolkes ind i snart sagt enhver diskurs om arbejde, kan det stadig undre hvorfor mening i arbejdet først nu træder frem som et betydningsfuldt begreb.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error