1887

Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø

Mening, indflydelse og samarbejde

image of Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø

Indflydelse, samarbejde og mening i arbejdet. De særlige træk ved det nordiske arbejdsmarked bygger på, at arbejdsgivere og fagbevægelse tidligt har anerkendt hinanden. Samarbejdet har været afsæt for de forskningsprojekter og forsøg med udvikling af arbejdsorganiseringen med en høj grad af indflydelse for medarbejderne. Den nordiske forskningstradition har opfattet medarbejderne som aktivt og kollektivt handlende og har fokuseret på sammenhængen mellem arbejdsopgaven og fællesskabet – i modsætning til de individuelle teoriers fokus på motivation og selvudvikling. Forfatterne ser et behov for at revitalisere den nordiske forskningstradition og bringe den i spil i forhold til ny teknologi og globalisering. Derigennem kan forskningen bidrage til et bæredygtigt arbejdsmarked, som er sundt, udviklende og produktivt, så nordiske virksomheder kan klare sig i den internationale konkurrence.

Danish

.

Indflydelse og demokrati

I Norden voksede der i 1970’erne en forskning frem som integrerer Lysgaards arbejderkollektiv med Thorsrud og Emerys socioteknik med nye forståelser af det psykosociale arbejdsmiljø og med tidens store interesse for en demokratisk udvikling. Der udspringer flere forskellige forskningsretninger af denne periode hvor vi særligt vil fremhæve to som delvist bygger på hinanden. Det drejer sig om Gardells (1976; 1981) forskning i demokratisk udvikling i virksomhederne og Karaseks og Theorells (1987; 1979; 1990) udvikling af krav kontrol-modellen. Disse værker er i høj grad empirisk funderede og har kun i mindre grad et teoretisk, kritisk sociologisk perspektiv på arbejdets karakter og udformning. Magtperspektivet indgår primært som led i forfatternes overvejelser over mulighederne for industrielt demokrati og interesseforskelle mellem aktører.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error